Neem contact op met VanLoonCommunicatieCoaching KLACHTWAARDIG? Waargebeurde verhalen over klachten in de fysiotherapie

KLACHTWAARDIG?
Waargebeurde verhalen over klachten in de fysiotherapie

Donderslag bij heldere hemel

U loopt uw stapeltje post door, nog niet alles gaat digitaal. Op een envelop staat ‘Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg’. Geen idee. U maakt open en treft een korte brief aan, aan u persoonlijk gericht. Binnen twee weken moet u een schriftelijk verweer indienen naar aanleiding van een tegen u ingediende klacht, zie bijlage. De bijlage is een A4-tje. Klaagschrift staat erboven. De tekst is van een patiënt van u. Uw ogen vliegen er overheen. ‘Wist niet wat er ging gebeuren’, ‘deed me pijn’, ‘was kortaf’ en dan leest u de naam van de patiënt. Die? U schrikt, snap het niet, wordt boos en gooit de brief aan de kant. De volgende patiënt wacht, opschieten, anders gaat die ook mopperen. U kunt uw hoofd er niet goed bijhouden. Wat stond er nu precies? Slaat dat echt op mij?

In de procedurele fuik

Na een aantal dagen gaat u achter uw laptop zitten en begint u te schrijven. U legt uit hoe u als fysiotherapeut werkt. Hoe het gegaan is bij de behandeling van deze patiënt, of beter cliënt. Dat het niet waar is wat hij schrijft en dat u toch niet zomaar veroordeeld kunt worden terwijl u al jarenlang uw werk als fysiotherapeut zo goed mogelijk probeert te doen. Zo, dat staat er goed. Opgelucht, maar toch ook ongerust, post u de brief op de in de door het Tuchtcollege genoemde datum. Net op tijd. Per e-mail kon niet.

En dan?

Daarover gaat deze lezing. In 40 minuten wordt u een aantal waargebeurde verhalen uit de fysiotherapiepraktijk verteld. De werkelijkheid is veelzeggend. Aan de hand van deze gebeurtenissen wordt de spot gezet op wat zo’n klacht met een zorgverlener doet, hoe er met de eerste brief wordt omgaat, hoe er wordt gereageerd, hoe een zitting verloopt en wat het effect is van de beslissing van een Tuchtcollege. Ook wordt het verband aangestipt met de klachten die in het kader van de Wkkgz kunnen worden ingediend, laagdrempelig.

De lezing

De lezing wordt door Floris Beenhakker en Lidwien van Loon gezamenlijk gegeven*. Niet in afzonderlijke blokken, maar organisch en interactief. Daardoor wordt vanuit diverse invalshoeken gekeken naar de klacht, de fysiotherapeut, de patiënt, de procedure en de uitkomst. Als de interactie of discussie daartoe aanleiding geeft mag de lezing met 20 minuten uitlopen. De bijeenkomst duurt in dat geval een uur.

Ten slotte

Kunt u een klacht tegen u voorkomen? Nee!
Is het mogelijk om de kans erop te verkleinen? Ja!

Meldt u zich daarom aan voor deze lezing. De lezing wordt u kosteloos aangeboden. U kunt zich aanmelden via lidwien@vanlooncommunicatiecoaching.nl. Of via uw vereniging of netwerk.

 


* Floris Beenhakker is advocaat in de gezondheidzorg, Lidwien van Loon is communicatietrainer en MfN-registermediator. Floris heeft een juridische en medische achtergrond en richt zich op het adviseren en bijstaan van zorgaanbieders en zorgverleners in zowel de eerste- als tweedelijns gezondheidszorg, onder wie veel fysiotherapeuten. Lidwien heeft een psycholinguïstische achtergrond en traint fysiotherapeuten in hun interactie met de patiënt. Ook treedt ze op als bemiddelaar in vastgelopen teams in de eerste en tweede lijn. Ze schrijft regelmatig artikelen over actuele onderwerpen in de fysiotherapie.

 

 
VanLoonCommunicatieCoaching op Twitter VanLoonCommunicatieCoaching op LinkedIn