Neem contact op met VanLoonCommunicatieCoaching VanLoonCommunicatieCoaching bestaat 25 jaar!

Vrijwillig en creatief

Vrijwillig

Partijen nemen vrijwillig deel aan mediation.
Een mediation start met het ondertekenen van een
mediationovereenkomst.
Daarbij wordt afgesproken dat de gesprekken
vertrouwelijk zijn: ieder kan vrijuit spreken en
voorstellen doen. Slaagt de mediation niet, dan mag
de verkregen informatie niet in een procedure worden
ingebracht.

Creatief

Tijdens de mediation onderhandelen partijen op
basis van wederzijdse belangen. De mediator probeert
ervoor te zorgen dat partijen hun standpunten loslaten
en vanuit hun belangen gaan onderhandelen. Dan kan
er naar creatieve oplossingen worden gezocht en een
win-winsituatie ontstaan. 

 

Nederlandse Mediatorsvereniging MFN Logo VMG logo
 
VanLoonCommunicatieCoaching op Twitter VanLoonCommunicatieCoaching op LinkedIn